SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Khu vực làm việc với nhiều trang thiết bị hiện đại cho phép xác định lỗi của thiết bị, cho phép sửa chữa ở cấp linh kiện như: Thiết bị dò lỗi mạch in, Thiết bị phát hiện lỗi linh kiện điện tử..

Hãy cùng tham quan một số hình ảnh về trung tâm dịch vụ của chúng tôi:

Leave Comments

0901301085
0901301085