Bệ Cân Chống Cháy nổ

Thương hiệu: Mettler Toledo
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Bệ Cân Chống Cháy nổ

Các giải pháp Cân An toàn, Chính xác và Linh hoạt cho Khu vực Dễ cháy nổ

Bệ cân chống cháy nổ là một giải pháp cân được thiết kế để cân trọng lượng lên đến 600 kg (1000 cân Anh) và được cơ quan quản lý phê duyệt sử dụng trong các khu vực được phân loại dễ cháy nổ. Cân cho khu vực dễ cháy nổ cho phép cân an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy trong môi trường dễ cháy nổ.

Weighing Platform PBA439-QA3

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-QA3

Công suất tối đa 3 kg
Độ đọc 0,2 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 228 mm x 85,6 mm x 228 mm
Độ lặp lại, thông thường 0,08 g
Độ lặp lại (sd) 0,08 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 1 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-QA6

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-QA6

Công suất tối đa 6 kg
Độ đọc 0,5 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 228 mm x 85,6 mm x 228 mm
Độ lặp lại, thông thường 0,08 g
Độ lặp lại (sd) 0,08 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 2 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-QB15

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-QB15

Công suất tối đa 15 kg
Độ đọc 1 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 305 mm x 96,6 mm x 305 mm
Độ lặp lại, thông thường 0,3 g
Độ lặp lại (sd) 0,3 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 5 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-QB30

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-QB30

Công suất tối đa 30 kg
Độ đọc 2 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 305 mm x 96,6 mm x 305 mm
Độ lặp lại, thông thường 0,6 g
Độ lặp lại (sd) 0,6 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 10 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-QB60

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-QB60

Công suất tối đa 60 kg
Độ đọc 5 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 305 mm x 96,6 mm x 305 mm
Độ lặp lại, thông thường 1,4 g
Độ lặp lại (sd) 1,4 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 20 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-BC150

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-BC150

Công suất tối đa 150 kg
Độ đọc 10 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 650 mm x 106,8 mm x 500 mm
Độ lặp lại, thông thường 3,2 g
Độ lặp lại (sd) 3,2 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 50 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-BC300

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-BC300

Công suất tối đa 300 kg
Độ đọc 20 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 650 mm x 106,8 mm x 500 mm
Độ lặp lại, thông thường 4,5 g
Độ lặp lại (sd) 4,5 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 100 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Weighing Platform PBA439-CC600

Được thiết kế cho môi trường ướt và ẩm.Cân bàn bằng thép không gỉ PBA439 là một giải pháp vững chắc, bền và kinh tế cho nhiều hoạt động cân với yêu cầu cân nặng, rửa sạch.

Bảo vệ độ chính xác

Các điểm dừng quá tải được bố trí tối ưu và được điều chỉnh độc lập đảm bảo khả năng bảo vệ tốt nhất giúp ngăn chặn hư hỏng của load cell.

Độ bên cao

Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, đánh bóng bằng điện được thiết kế để kháng chịu môi trường khắc nghiệt, đảm bảo độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.

Phê duyệt khu vực chống cháy nổ

Dòng sản phẩm bệ PBA439 cũng được phê duyệt EX toàn cầu để sử dụng trong Vùng 1/21, phân khu 1 và Khu 2/22, phân khu 2 về môi trường nguy hiểm.

Các thông số - Weighing Platform PBA439-CC600

Công suất tối đa 600 kg
Độ đọc 50 g
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP69k
IP68
Giao diện cân Analog
Kích cỡ Bệ cân 800 mm x 128,3 mm x 600 mm
Độ lặp lại, thông thường 10,8 g
Độ lặp lại (sd) 10,8 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 200 g
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Vùng 1/21
Khu 2/22
Khu vực không nguy hiểm
Phân khu 2
Phân khu 1
Cáp 2,5 m
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh
Dạng bệ cân Bệ cân bàn

Load cell được hàn kín

Cân không chỉ kháng chịu được hơi nước và áp suất cao mà còn mang đến độ ổn định cao nhất dưới tác động của độ ẩm.

 

 

Thiết kế hợp vệ sịnh

Thiết kế khung mở, chắc chắn giúp dễ dàng    tiếp cận tất cả các bộ phận của cấu trúc để nâng cao hiệu quả vệ sinh và loại bỏ nguy cơ nhiễm bẩn.

 

Cân bằng chính xác

Tấm gắn cố định cung cấp thước giọt nước để giúp người vận hành xác định vị trí tối ưu để có kết quả cân chính xác và chân có thể điều chỉnh dễ dàng cho phép thực hiện cân bằng nhanh chóng và chính xác.

Giải pháp cân công nghiệp hoàn thiện

METTLER TOLEDO mang đến nhiều giải pháp cân công nghiệp, kết hợp một bệ cân độc lập với đầu cân để có được một hệ thống load cell và cân đáng tin cậy, chính xác và bền bỉ trong điều kiện công nghiệp khắc nghiệt.

Có khả năng truy xuất nhờ máy in đáng tin cậy

Máy in công nghiệp và thiết bị ngoại vi của METTLER TOLEDO có thể dễ dàng ghi nhận dữ liệu cân và quy trình của bạn một cách đáng tin cậy. Tối ưu hóa máy in và thiết bị ngoại vi của bạn với phần mềm METTLER TOLEDO để thiết kế nhãn và lưu trữ các mẫu tùy chỉnh.

Phần mềm quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu từ hệ thống cân của bạn sẽ rất quan trọng trong việc duy trì một quy trình sản xuất hiệu quả. Những giải pháp thu thập và theo dõi dữ liệu của chúng tôi giúp kiểm soát các hoạt động của thiết bị đầu cân cũng như theo dõi các thông tin do chúng tạo ra.

Hưởng lợi ích từ các kiến thức chuyên môn về cân của chúng tôi

Khuyến nghị GWP® miễn phí của chúng tôi giúp bạn chọn được cân phù hợp cho quá trình cân. Với nhiều năm kinh nghiệm về cân, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn lựa chọn cân, lắp đặt, vệ sinh, kiểm tra cân, hiệu chuẩn và bảo trì cân định kỳ.

Tài liệu

Durable, Easy-to-Clean DesignPBA439 Brochure

hotline
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỶ THUẬT LAM SƠN
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn