Cân phương tiện vận tải chính xác

Thương hiệu: LS
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ

Cân phương tiện vận tải chính xác 

Bạn cần biết điều gì   
 
 
Khi bạn lo ngại về chi phí của hàng hóa và vật liệu, thậm chí dường như các lỗi cân nhỏ có thể có giá trị đáng kể khi có nhiều số lượng xe tải thực hiện cân mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi năm. Nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp bị sốc khi nhận ra giá trị hàng hóa hao hụt đáng kể do các lỗi cân xe tải chấp nhận được theo pháp lý. 
 
Độ chính xác cân là rất quan trọng để bảo vệ lợi nhuận. 
 

 • Độ chính xác rất quan trọng cho doanh nghiệp của bạn 
 • Cân xe tải thông thường không chính xác như bạn nghĩ 
 • Dung sai lỗi của cân có thể chấp nhận được theo luật không bảo vệ bạn khỏi thiệt hại 
 • Không phải các cân đều có cấp độ chính xác giống nhau 

 Nội dung 
1  Giới thiệu về Độ chính xác và Hiệu chuẩn 
2  Xác định giai đoạn hiệu chuẩn đúng 
3  Kiểm tra và hiệu chuẩn chi tiết 
4  Đánh giá kết quả đọc hiệu chuẩn và dung sai 
5  Xác định độ chính xác 
6  Thực hiện điều chỉnh để cải thiện độ chính xác 
7  Quá trình hiệu chuẩn và tài liệu hướng dẫn 
8  Bảo trì và độ tin cậy 
9  Công nghệ cảm biến tải và độ chính xác của cân 
10  Tóm tắt 
11  Nhà cung cấp Dịch vụ Đạt tiêu chuẩn của Bạn 

1 Giới thiệu về độ chính xác và hiệu chuẩn 
Độ chính xác của cân xe tải có thể được cho là đúng, nhưng độ chính xác là điều cốt yếu khi mua hoặc bán hàng hóa bằng cách cân. Tỷ suất lợi nhuận, quản lý các cấp độ hàng tồn kho và chất lượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi độ chính xác của cân Nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp bị sốc khi phát hiện hàng hóa thiệt hại trên tải xe tải mà họ gửi đi, cho dù các lỗi cân này có thể chấp nhận theo pháp lý.  


Trong nhiều năm, các cân phương tiện vận tải đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về pháp lý. Các thuận lợi của công nghệ hiện đại hiện tại ủy quyền cho nhiều cân phương tiện vận tải đạt được độ chính xác cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất cân đã chậm trễ trong việc áp dụng các tiến bộ này vì các yêu cầu pháp lý và thậm chí nhận thức trên thị trường cũng không được thay đổi. Tuy nhiên, cho những ai mong muốn đạt được lợi ích, có thể thấy rõ sự khác biệt về độ chính xác giữa các công việc và các dòng của cân xe tải. 
 
Tất cả các cân phương tiện vận tải được dùng cho các giao dịch kinh doanh phải được hiệu chuẩn và hiệu chỉnh trước để đảm bảo chúng cân trong dung sai chính xác theo pháp lý, cũng như sự chính xác của các cân ra ngoài phạm vi được quy định theo thời gian. Điều này chỉ ra rằng số lượng lỗi trong cân giữa những lần chuẩn thường lớn hơn các thông số kỹ thuật pháp lý. 


Dung sai theo luật và Hiệu chuẩn 


Trong thương mại và các ứng dụng pháp lý cho thương mại, cân phải được kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận lại thường xuyên bởi các cơ quan cân và đo lường. Nhiều chủ sở hữu cân (ngay cả nhà cung cấp cân) đảm bảo các chứng nhận được cấp lại này cung cấp độ chính xác đầy đủ. Trong thực tế, các dung sai lỗi cho các yêu cầu tối thiểu có thể có ý nghĩa. Có nghĩa là cho dù cân được chứng nhận hiện tại vẫn có thể gây lãng phí cho chủ sở hữu với mỗi lần cân và số lượng lỗi sẽ tăng lên cho đến lần hiệu chuẩn tiếp theo. 
 
Các quy trình hiệu chuẩn có thể khác từ quốc gia này đến quốc gia khác, tuy nhiên mục đích là giống nhau – đảm bảo đọc các phản chiếu về cân trọng lượng được áp dụng.  

Gia tăng kỹ thuật viên bổ sung các quả cân chuẩn được chứng nhận để cân cho đến khi đạt được phần trăm cụ thể của năng lực cân, xác định bởi các tổ chức đo lường và cân địa phương các tổ chức đo lường. Sau đó thực hiện các quy trình kiểm tra theo yêu cầu và ghi lại dấu hiệu của các quả cân chuẩn được chứng nhận.  


Dấu hiệu này được so sánh với dung sai theo quốc gia cụ thể. Nếu chỉ số đọc nằm ngoài dung sai cho phép, cân được điều chỉnh lại và hiệu chuẩn được thực hiện lại, quy trình tiếp tục cho đến khi cân hoạt động trong thông số kỹ thuật. 
 
Mặc dù các cân theo pháp lý cho thương mại được hiệu chuẩn định kỳ, nhiều yếu tố bao gồm sự bào mòn do hoạt động hàng ngày sẽ gây bất lợi cho hiệu suất của cân. Điều này dẫn đến hầu hết các cân đi ra ngoài các phạm vi dung sai theo pháp lý theo thời gian. 
 
2 Xác định thời gian hiệu chuẩn đúng 

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng thời gian hiệu chuẩn được yêu cầu cần thiết cho cân  phương tiện vận tải.  
 
Các quy định của chính phủ  
 
Các quy định khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, vùng và/hoặc bang. Ví dụ, tại Hoa 
Kỳ, một bang yêu cầu tất cả các thiết bị tuân theo pháp lý cho thương mại để thực hiện 
kiểm tra một lần vào cuối năm như là Kiểm tra tình trạng, trong khi các bang khác yêu cầu 2 kiểm tra một năm. Tuy nhiên, các bang khác còn yêu cầu kiểm tra cân phương tiện giao thông một lần mỗi 12 năm. Tại Australia, tất cả cân được yêu cầu kiểm tra hàng năm ở năng lực tối đa. 


Sự khác nhau trong các quy định chính phủ có nghĩa là chủ sở hữu cân cần nhận thức các quy định tại địa phương mình. Chỉ dựa vào các quả cân và phép đo lường ủy quyền các kiểm tra và hiệu chuẩn là không đủ. Chủ sở hữu cân phương tiện vận tải có thể cải thiện hiệu suất kinh doanh bằng cách chủ động hiệu chuẩn cân. 
 

Khối lượng xe tải mỗi ngày  
 
Với các cân thông thường, các yêu cầu về khối lượng vận tải nặng thường làm cho độ chính xác cân lệch ngoài mức dung sai nhanh hơn, tăng nguy cơ gây thiệt hại cho doanh nghiệp từ cân không chính xác. Nếu cân xe tải của bạn cân số lượng lớn xe tải mỗi ngày, bạn nên xem xét lại việc tăng cường hiệu chuẩn thường xuyên. Hiệu chuẩn và điều chỉnh mang lại độ chính xác cân nằm trong mức dung sai theo pháp lý, vì thế giảm (không phải loại bỏ) mức thất thoát từ các lỗi cân. 

Các yếu tố môi trường  
 
Các điều kiện môi tường sẽ ảnh hưởng đến việc hiệu chuẩn cân xe tải. Một số ít các cân tiên tiến có thể bảo vệ và bù lại cho hiệu quả, nhưng hầu hết các cân không thể. Khi biên động nhiệt độ cao, cấu trúc cân lớn sẽ mở rộng và co lại. Các thay đổi nhỏ như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu chuẩn cân.  
 
Ngoài ra, độ ẩm ở nhiều dạng lại tạo các thách thức khác. Các cảm biến tải trọng, cáp, và các hộp nối đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sinh ra độ ẩm. Nếu bạn sống trong môi trường có nhiều mùa trong năm, bạn nên hiệu chuẩn lại cân mỗi khi đổi mùa. Lượng mưa và độ ẩm nên được xem xét như một dạng độ ẩm bất kỳ có thể gây ra hoặc tạo ra các vấn đề hiệu chuẩn. 

Ảnh hưởng kinh doanh 
 
Mặc dù chi phí để hiệu chuẩn cân không nhỏ, các chi phí này vẫn thấp hơn giá trị thiệt hại do lỗi cân gây ra. Mỗi giao dịch trong quy trình kinh doanh của bạn dựa theo trọng lượng tin tưởng vào khả năng của cân chính xác và đồng nhất có thể. Một khi đã tính toán các tác động đến lợi nhuận qua số liệu thực tế, nhiều chủ sở hữu doanh nghiệp thường nhiệt tình về việc hiệu chuẩn cân của họ. 

3 Các chi tiết kiểm tra và thí nghiệm

Kiểm tra trực quan 
 
Giống như tất cả các thiết bị công nghiệp khác, bảo trì ngăn ngừa tối đa hoá tuổi thọ của cân, ngăn ngừa sự cố không lường trước được. Sau khi kiểm tra kỹ, báo cáo điều kiện cân ghi chú tình trạng của tất cả các bộ phận cân quan trọng . 


Những điều này có thể bao gồm: 

 • Nền móng 
 • Cầu cân xe 
 • Cảm biến tải trọng 
 • Cáp 
 • Các hộp nối 
 • Hệ thống kiểm tra và hệ thống treo 
 • Và nhiều hơn nữa 

Bằng cách ghi lại tình trạng chi tiết của cân, chủ sở hữu cân và nhà cung cấp dịch vụ có thể thảo luận các nhu cầu dịch vụ hiện tại và tương lai sẽ cải thiện độ chính xác và tăng tuổi thọ của thiết bị.  

Kiểm tra (ca làm việc) độ lệch tâm 
 
Kiểm tra độ lệch tâm đánh giá khả năng của cân để cân tải giống nhau đồng nhất, theo nơi tải cân xuất hiện. Trong khi kiểm tra, các tải được chứng nhận được đặt tại các địa điểm cụ thể trong sàn cân hoặc việc đo lường được ghi lại.  

Chỉ ra lỗi (Tuyến tính) kiểm tra 
 
Lỗi của kiểm tra chỉ thị được tiến hành để xác định các cân có thể cân trong phạm vi cụ thể, thường là từ không đến phần trăm chính xác của năng lực cân, sử dụng các quả cân chuẩn được chứng nhận. 

Thử nghiệm tải biến dạng 
 
Thử nghiệm tải biến dạng được sử dụng để xác định hiệu xuất cân trong sử dụng, các quả cân chuẩn được chứng nhận chỉ được sử dụng như một phần của tải trọng thử nghiệm được áp dụng Trong một vài trường hợp, điều này có nghĩa là các kỹ thuật viên sẽ đặt một tải trong lớn (thường không rõ) lên cân (ví dụ như xe tải) và bổ sung tải trọng đã biết của các quả cân chuẩn được chứng nhận. Các kỹ thuật viên xác nhận trọng lượng tăng bằng giá trị đúng có bổ sung các quả cân chuẩn. Số lượng kiểm tra tải biến dạng sẽ khác nhau bởi địa phương và người kiểm tra. 

Kiểm tra Khả năng lặp lại 
 
Kiểm tra khả năng lặp lại chứng minh nếu một tải đã biết được áp dụng cho cân sẽ cho ra giá trị giống nhau mỗi lần kiểm tra. Đối với mỗi lần cân được lặp lại, giá trị chỉ báo được ghi lại và so sánh với chỉ báo đầu tiên. Số lượng kiểm tra khả năng lặp lại đã thực hiện trên cân khác nhau bởi địa phương và người kiểm tra. 

4 Đánh giá Dung sai và Bộ đọc kết quả hiệu chuẩn 

Các địa phương có sự khác nhau về dung sai cụ thể cung cấp một phạm vi mà trong 
đó cân sẽ vượt qua hoặc rót. Tuy nhiên, cho dù nếu cân vượt qua kiểm tra trong 
phạm vi dung sai, đối với cân thông thường thì hiếm khi đạt được chính xác 
như mong muốn (lỗi không có khả năng nhận thức). Hầu hết việc điều chỉnh được 
thực hiện bởi kỹ thuật viên chỉ được hoàn tất để mang cân về trong phạm vi dung 
sai, với số lượng lỗi chấp nhận được. Khi kết quả đọc nằm trong phạm vi dung sai, 
cân được cho phép vượt qua kiểm tra. 

Có sẵn nhiều phạm vi bởi vì các cân thông thường khó điều chỉnh, và chỉ bảo trì các điều chỉnh này để hạn chế theo thời gian. Thông thường, điều này được xem là bất hợp lý nếu kỳ vọng các thiết bị lớn với công suất cao như vậy có thể cân "hoàn hảo" được. 

Tuy nhiên, lỗi có thể chấp nhận được nhắc nhở rằng khi cân được cho phép “đạt chuẩn” thì vẫn có sự bất lợi cho người sở hữu cân và người vận hành. Cuối cùng, có thể bổ sung số lượng đáng kể sản phẩm và lợi nhuận bị mất cho hoạt động kinh doanh. Các dung sai lớn hơn cho thấy các nguy cơ bị mất lớn hơn. Đó là lý do nó vẫn còn quan tâm lớn của người sở hữu cân để tiếp cận độ chính xác cân. 

5 Xác định độ chính xác 
 
Thông thường, 60 ngày sau khi cân được cài đặt, độ chính xác của cân sẽ được xác định lại bằng các kiểm tra được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền về cân và đo tại địa phương. Ngoài đánh giá ban đầu này, các kiểm tra thường thực hiện theo thời gian định trước, thường là một lần trên năm. 
 
Nếu lỗi của cân nằm ngoài dung sai theo pháp lý, cơ quan có thẩm quyền về cân và đo lường thể in ra “ thẻ vàng” hoặc “thẻ đỏ” (hoặc ghi chú tương đương). Thẻ vàng cảnh báo người chủ sở hữu cân đến thời gian để cân được hiệu chuẩn lại bởi nhà cung cấp dịch vụ. Thẻ vàng cho phép cân được sử dụng bình thường trong thời gian này. Trái lại, thẻ đỏ yêu cầu đóng cân ngay lập tức. Cân không thể sử dụng được cho đến khi được hiệu chuẩn lại. Để tránh trường hợp này chủ sở hữu cân mong muốn hiệu chuẩn cân của họ thường xuyên hơn so với yêu cầu pháp lý.

6 Thực hiện điều chỉnh để cải thiện độ chính xác  

Khi nhà cung cấp dịch vụ cân thực hiện kiểm tra và điều chỉnh cho cân của bạn, 
họ sẽ cung cấp cho bạn tình trạng lỗi “được tìm thấy”. Đây là lỗi quan sát được 
trong giai đoạn kiểm tra cân để bất kì điều chỉnh nào. Họ cũng sẽ cung cấp cho bạn 
tình trạng của các cấp lỗi “đa loại bỏ”. Đây là nhắc nhở lỗi sau khi các điều chỉnh của 
họ hoàn tất. 

Bằng cách đánh giá việc đọc các kết quả, bạn có thể giám sát hình thái của cân để xách định có bao nhiêu lỗi đang tích luỹ giữa các lần hiệu chuẩn. Sau đó bạn có thể sử dụng thông tin này để tính toán lợi ích của việc hiệu chuẩn được tăng lên thường xuyên. Dựa vào giá của hàng hoá, số lượng các phương tiện được cân trên ngày và các lỗi thường được tìm thấy trong cân, chi phí của việc hiệu chuẩn thường có thể được chi trả qua danh thu tiết kiệm. 
 
Xem sự khác biệt giữa việc đọc kết quả được tìm thấy và được bỏ qua có thể tiết lộ tính nhạy cảm của cân đối với các yếu tố mùa vụ. Bằng cách đánh giá lại các kết quả từ nhiều kiểm tra đã thực hiện thông qua biên độ thời gian một năm hoặc hơn, ví dụ bạn có thể xác định xem cân có số lượng các lỗi lớn hơn trong các tháng mùa đông hoặc trong các mùa kinh doanh bận rồn với việc sử dụng cân tăng lên. Bằng việc lên kế hoạch chiến lượng tái hiệu chuẩn trong các giai đoạn này, việc kinh doanh có tối hiểu hoá tổn thất từ các lỗi cân. 

7 Quy trình, Công cụ và tài liệu hiệu chuẩn 

Thường bị bỏ qua là quy trình, công cụ và tài liệu năng lực của các tổ chức dịch vụ hiệu chuẩn. Hầu hết các quy định Cân & Đo không minh bạch theo quy trình kiểm tra và mở để chuyển đổi, điều quan trọng là bạn phải chọn nhà cung cấp dịch vụ có chuyên môn trong đo lường theo pháp luật và có nhiều năm kinh nghiệm trong thực hiện và đánh giá các thủ tục và tài liệu. Bạn sẽ nhận được "chỉ một mảnh giấy” hay sự tư vấn và tài liệu hướng dẫn đáp ứng các yêu cầu nhưng cũng giúp bạn cân chính xác hơn và vì thế mang lại lợi nhuận cao hơn.  

Các biến thể trong các thủ tục hiệu chuẩn thường có liên quan đến thiếu kiểm soát trong quy trình, cho phép khác nhau về hệ quả từ một lần hiệu chuẩn đến lần tiếp theo và từ một kỹ thuật viên này đến kỹ thuật viên tiếp theo khác. Các biến thể này có thể phủ định khả năng của việc phân tích hiệu suất của cân vượt thời gian. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn chỉ dựa vào các hướng dẫn kỹ thuật, trí nhớ của kỹ thuật viên và sự thận trọng liên quan đến các quy trình hiệu chuẩn. Đây cũng là thách thức lớn cho một số tổ chức dịch vụ để ở lại hiện tại với các thay đổi về các quy định Cân & Đo và để thực hiện các thay đổi kịp thời này một cách nhất quán.

Một số biến thể trong chất lượng của tài hiệu hướng dẫn hiệu chuẩn xảy ra vì những tổ chức dịch vụ khác nhau vẫn còn dựa vào các kết quả kiểm tra viết tay trên mẫu. Điều này không có nghĩa là có lỗi xảy ra trong quá trình ghi lại việc đọc kết quả cân, nhưng có nghĩa bạn tin vào tính pháp lý của bản viết tay. Sự chuyển đổi các kết quả kiểm tra cũng yêu cầu các tính toán tốt nhất bởi giải pháp tự động. Mẫu viết tay không hiện đại và không có hệ thống lưu trữ đáng tin cậy vì thế các báo cáo hiệu chuẩn có thể bị truy xuất dễ dàng. Cuối cùng, các báo cáo viết tay không có rắc rối để phân tích hiệu xuất của lịch sử cân, vì thể bạn có thể hiểu và giải quyết các xu hướng bất lợi về hiệu suất. 

Yếu tố lỗi do con người được nêu ra ở trên được quyết định thông qua quản lý tập trung, tạo báo cáo tự động và công cụ lưu trữ. Bằng các quy trình kiểm tra quản lý và hài hoà, phần mềm và các tính toán tập trung, các tổ chức dịch vụ đảm bảo bạn nhận được chất lượng hiệu chuẩn giống nhau theo thời gian, không liên quan đến công việc của kỹ thuật viên. Các công cụ tạo báo cáo tự động cũng giải quyết các quy trình tính toán và ghi dữ liệu. Chủ sở hữu của cân và các vận hành viên cũng đạt được lợi ích từ việc có các chi tiết các kết quả hiệu chuẩn được lưu trữ tập trung, cũng như các kết quả có thể được in lại và dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để phân tích hiệu suất cân theo thời gian. 


 Khi lựa chọn một tổ chức dịch vụ hiệu chuẩn bạn nên hỏi nhiều câu hỏi quan trọng sau: 
1.   Hỏi xem báo cáo điển hình để bạn có thể đánh giá chất lượng của báo cáo và cách nó được hoàn thành 
2.   Hỏi xem cách nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo các quy trình đồng nhất và kết quả 
3.   Hỏi xem cách các quả cân thiết bị và tham khảo được duy trì và hiệu chuẩn để đảm 
bảo tính truy xuất 
4.   Hỏi xem cách các báo cáo và dữ liệu hiệu chuẩn có giá trị được thu thập và truy xuất 
5.   Hỏi xem nếu nhà cung cấp dịch vụ có chuyên môn trong công nghệ cân khác nhau do đó các điều chỉnh đúng có thể được thực hiện 
6.   Hỏi xem nếu nhà cung cấp dịch vụ sẽ giúp bạn phân tích xu hướng hiệu chuẩn và cải thiện độ chính xác 
7.  Quyết định nếu mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ là “chỉ là một mảnh giấy” hoặc bổ 
sung giá trị cho việc kinh doanh của bạn 

8 Bảo trì và Độ tin cậy  

Mục đích khác của chủ sở hữu cân là để duy trì độ tin cậy của cân. Thực hiện bảo dưỡng phòng rủi ro bởi nhân viên kỹ thuật cân có chuyên môn là bắt buộc cần thiết. Ngoài ra, để tránh gián đoạn do thời gian nghỉ, bảo trì chính xác cân giúp tối đa hoá tuổi thọ hữu dụng. Bảo trì thường xuyên cũng giảm tổng chi phí sở hữu bằng cách tối thiểu hoá các nhu cầu về năng lượng sửa chữa và các phần thay thế.   

Bảo trì cân phương tiện cơ bản bao gồm bôi trơn các chi tiết lắp ráp và điều chỉnh hệ thống treo và kiểm tra. Các mảnh vụn nên được loại bỏ khỏi khu vực nơi xây dựng tránh ảnh hưởng bàn cân. Các kết nối cáp sẽ được kiểm tra và kỹ thuật viên có thể sử dụng các tính năng dịch vụ trong hệ thống vận hành cân để kiểm tra tính đồng nhất. 

Nhà cung cấp cân của bạn có thể cung cấp chương trình bảo trì bao gồm các lần viếng thăm định kỳ từ kỹ thuật viên, người sẽ thử nghiệm và kiểm tra cân và thực hiện bảo trì phòng ngừa. Bảo trì thường xuyên không yêu cầu theo pháp lý, mặc dù đó có thể là điều kiện của bảo hiểm đảm bảo của nhà sản xuất. Trong khi loại bảo trì này không được yêu cầu theo pháp lý, lợi ích lớn nhất là bảo vệ khỏi chi phí trong thời gian nghỉ ngoài kế hoạch. 

9 Công nghệ cảm biến tải và độ chính xác cân

Các cảm biến tải trọng So sánh tương tự, Thuỷ lực, Kỹ thuật số và 
POWERCELL ®  

Hệ thống cảm biến tải trọng trong cân của bạn có thể tác động đến giai đoạn hiệu chuẩn và cấp độ chính xác. Hầu hết các cảm biến tải thông thường trong các cân phương tiện vận tải là Tương tự, Thuỷ lực, Kỹ thuật số và POWERCELL. 
 
Các cảm biến tải trọng tương tự 
Các cảm biến tải tương tự được sử dụng trong các cân xe tải từ những năm 1980 và được duy trì liên hệ không thay đổi. Chúng là các thiết bị thụ động để đo trọng lượng qua thay đổi theo phút trong điện trở. Với các tiêu chuẩn hiện đại, các cảm biến tải tương tự cung cấp độ chính xác hạn chế. Việc hiệu chuẩn của các cảm biến tải trọng tương tự được thực hiện bằng cách điều chỉnh thủ công các chiết áp trong hộp nối. Mặc dù chúng có thể được hiệu chuẩn để đáp ứng các tiêu chuẩn về độ chính xác theo pháp lý cho thương mại, chúng cho thấy độ chính xác mất đi một cách dễ dàng giữa các lần hiệu chuẩn. 

Cảm biến tải tương tự có sự nhạy cảm với nhiều yếu tố can thiệp vào độ chính xác của cân, ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, nhiễu điện và nhiều hơn nữa. Chủ sở hữu của các cân sử dụng cảm biến tải trọng tương tự nên cân nhắc các lợi ích của việc thực hiện nhiều lần hiệu chuẩn thường xuyên. Họ cũng nên cân nhắc việc nâng cấp cân của họ thành hệ thống cảm biến tải trọng hiện đại hơn. 

Cảm biến Tải trọng Thủy lực 
Các cảm biến thủy lực cũng là các thiết bị thụ động và có nhiều tính cơ khí tự nhiên. Mỗi cảm biến tải trọng dưới cân nén một lượng nhỏ chất lỏng, chất lỏng này chảy thông qua các sê-ri ống đến các đơn vị “tổng gộp” lớn, thường nằm gần màn hình cân. Tổng gộp trực tiếp lực của chất lỏng bị nén trong cảm biến tải tương tự đơn. Kết quả đọc từ cảm biến cân này được sử dụng bởi màn hình cân để hiện thị trọng lượng trên cân. 
 
Các hệ thống thuỷ lực được dành cho thể chất đàn hồi, nhưng chúng vẫn phản chiếu độ chính xác được hạn chế của cảm biến tải trọng tương tự đơn. Các hệ thống thuỷ lực cũng đối mặt với các thách thức độc đáo, ví dụ như bảo trì sự tinh khiết của dung dịch thuỷ lực trong hệ thống. Vì chúng tin tưởng vào số lượng chiều dài của bơm có nhiều kết nối, chất lỏng rò rỉ là nguyên nhân thông thường của thất bại và không chính xác trong các hệ thống này. 

Cảm biến Tải trọng kỹ thuật số 
Cảm biến tải trọng kỹ thuật số phát thông tin sử dụng tính hiệu kỹ thuật số, chắc chắn hơn tín hiệu điện được phát bởi các cảm biến tải trọng tương tự. Một số cảm biến tải trọng 
kỹ thuật số có thể bảo trì chính xác tốt hơn các đối tác tương tự. Tuy nhiên, nhiều cảm biến tải kỹ thuật số vẫn là các thiết bị thụ động. Quá trình thông tin cân chỉ xảy ra một 
lần khi các tín hiệu đi đến màn hình cân. Điều này có nghĩa là việc đọc kết quả trọng lượng từ cân chỉ đạt được như cảm biến tải trọng yếu nhất.  

Chủ sở hữu của cảm biến tải trọng kỹ thuật số nên đánh giá các cấp độ chính xác “đạt được” và “bỏ qua” từ các hiệu chuẩn trong quá khứ. Nếu kết quả đọc hiển thị sự khác nhau đáng kể, trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ cân về việc cân phải làm gì để giúp cân duy trì độ chính xác tốt hơn. 

Cảm biến tải trọng POWERCELL ®   
Cảm biến tải trọng POWERCELL kích hoạt các thiết bị Chúng mở rộng các lợi ích của cảm biến tải trọng kỹ thuật số bằng cách kết hợp các khả năng xử lý mỗi cảm biến tải. Bằng cách bổ sung các cảm biến khác nhau vào mỗi cảm biến tải trọng, chúng có thể bù đắp cho những điểm khác nhau ảnh hưởng để việc đọc kết quả cân sử dụng các thuật toán được cấp bằng sáng chế.  
 
Cảm biến tải POWERCELL được trình bày cách bảo trì độ chính xác của thiết bị rất tốt giữa các hiệu chuẩn. Quá trình hiệu chuẩn chính xác hơn--thay vì vặn một ốc vít có điện trở, việc hiệu chuẩn POWERCELL được tính toán kỹ thuật số có hệ số vô hạn. Điều này có nghĩa là cân gần như “không lỗi” hơn sự tinh cậy có thể có với các công nghệ khác.  
 
 Chủ sở hữu cân tin tưởng vào cân của họ để quản lý các giao dịch kinh doanh thường quan tâm với các lợi ích từ độ chính xác của cảm biến tải trọng POWERCELL. METTLER TOLEDO đã thành công trong việc chuyển đổi nhiều nhiều hình dáng và mẫu của cân xe tải thành hệ thống cảm biến tải trọng POWERCELL. Khách hàng lưu ý rằng các cân được chuyển đổi này chính xác hơn làm tiết kiệm chi phí.  

10 Tổng kết 
 
Độ chính xác của cân xe tải thường được cho là hiển nhiên. Các quy định pháp lý cho thương mại thường không chặt chẽ như các chủ sở hữu mong đợi. Làm quen với các dung sai chính xác tại địa phương có thể giúp bạn đưa ra quyết định. Độ chính xác của cân bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố. Hiểu rõ chúng giúp chủ sở hữu cân xác định kế hoạch hiệu chuẩn tốt nhất cho cân của mình. Chắc chắn để yêu cầu thông tin chính xác từ nhà cung cấp dịch vụ cân của bạn và đánh giá thông tin để tìm kiếm các cơ hội cải thiện. Điều này giúp tối thiểu các tổn thất doanh thu trong kinh doanh từ các lỗi cân. 
 
Bảo trì thích hợp giúp cân duy trì độ chính xác. Độ tin cậy của cân cũng là điều quan trọng. Bảo trì cân thích đáng giúp giảm chi phí chung về quyền sở hữu và tối đa hóa tuổi thọ vận hành của cân. 
 
Hiệu chuẩn và những nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn không giống nhau, có sự khác nhau lớn trong chất lượng, kết quả, quá trình, công cụ và giá trị mà bạn nhận được từ các hiệu chuẩn cân thiết bị vận tải. Hiệu chuẩn xác định độ chính xác của cân và độ chính xác ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Đảm bảo bạn lựa chọn cẩn thận đối tác hiệu chuẩn vì thể bạn có thể tận dụng kinh phí này để bổ sung giá trị và lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.  

Hệ thống cảm biến tải trọng là trái tim của cân Hiểu các khác biệt cơ bản giữa các loại cảm biến tải trọng có thể giúp bạn hiểu sự tự nhiện của hệ thống cân. Doanh nghiệp tin tưởng nhiều vào cân của mình có thể có lợi từ việc nâng cấp hoặc chuyển đổi thành hệ thống cảm biến tải trọng hiện đại hơn. 

11 Nhà cung cấp Dịch vụ Đạt tiêu chuẩn của Bạn 
 
Liên hệ LS để bảo đảm tối đa hóa lợi nhuận từ vốn đầu tư của bạn. Các kỹ thuật viên có kỹ năng nâng cao thiết lập để bảo vệ tuổi thọ của cân xe tải với dịch vụ cung cấp đầy đủ: 


Nâng cấp hoặc Chuyển đổi thành POWERCELL ®  PDX ®  Cảm biến tải trọng  METTLER TOLEDO cung cấp phần cứng trang bị thêm để nâng cấp cân xe tải của METTLER TOLEDO đã có, hoặc chuyển đổi nhiều hình dáng và mẫu của cân xe tải khác. 

Lắp đặt và Khởi động Bao gồm việc lắp đặt phù hợp với môi trường làm việc, cài đặt và cấu hình nhằm mang hiệu quả tối ưu cho người vận hành, cùng với thiết lập giao diện thiết bị ngoại vi, thu thập dữ liệu hoặc các hệ thống tự động hóa.


Các giải pháp hiệu chuẩn Giá trị mà bạn nhận được từ cân xe tải tùy theo độ chính xác của nó. LS sẽ giúp bạn tận dụng hiệu chuẩn hợp pháp và có nhiều lợi ích.

Bảo dưỡng phòng rủi ro LS cung cấp dịch vụ bảo trì phòng ngừa định kỳ đúng mức để phù hợp với việc sử dụng thiết bị, quy trình tới hạn và vòng đời thiết bị.


Những lợi ích của Dịch vụ của LS:  

 1. Tư vấn cho bạn một kế hoạch dịch vụ tối ưu để đạt được kết quả kinh doanh mà bạn mong muốn 
 2. Một mạng lưới toàn cầu các kỹ thuật viên được đào tạo tại nhà máy để cung cấp dịch vụ đặc biệt 
 3. Một lĩnh vực dịch vụ mạnh mẽ được hậu thuẫn bởi nhân viên hỗ trợ tại địa phương và toàn cầu  
 4. Các công cụ dịch vụ độc quyền để thực hiện và duy trì hiệu suất tốt nhất cho thiết bị của bạn 
 5. Quy trình bảo trì tại nhà máy để tối đa hóa lợi tức đầu tư 
 6. Quy trình thống nhất để bảo đảm kết quả đo lường làm giảm chi phí và tăng doanh thu 
 7. Các giải pháp cấp giấy chứng nhận tuân thủ theo quy định và tiêu chuẩn địa phương và toàn cầu 


  

hotline
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỶ THUẬT LAM SƠN
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn