QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN (CTV)

I. QUY ĐỊNH

 • Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh.
 • CTV chỉ được bán các sản phẩm thuộc lĩnh vực Dịch Vụ Kỷ Thuật
 • Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của Công Ty Lam Sơn
 • CTV phải đưa toàn bộ thông tin khách hàng cho tổng Công ty quản lý.
 • CTV bắt buộc phải bán hàng theo giá mà công ty đưa ra

II. CÁCH THỨC TÍNH HOA HỒNG TRÊN DOANH THU BÁN HÀNG

  A. Cách tính hoa hồng

 • Hoa hồng bán hàng (theo % quy định) = Tổng giá trị đơn hàng – Khoản giảm giá khuyến mãi – Chiết khấu thương mại (Giá trị đơn hàng thực tế mà khách hàng phải thanh toán cho đơn hàng) – Chi phí vận chuyển (nếu có) và không bao gồm chi phí thuế Giá trị gia tăng VAT và các khoản phí khác mà khách hàng phải thanh toán

Lưu ý: Giá bán sản phẩm là giá chưa bao gồm phí vận chuyển; và Phí vận chuyển hoặc các phí khác không được cộng gộp vào để tính hoa hồng cho CTV bán hàng

 B. Tỷ lệ chiết khấu

 • Tỷ lệ hoa hồng là 5% khi: CTV giới thiệu khách mua hàng của Công ty và cần NV kinh doanh hỗ trợ tư vấn, ký kết hợp đồng (CTV chỉ cần gửi số điện thoại khách quan tâm, NV kinh doanh sẽ liên hệ tư vấn chốt).
 • Tỷ lệ hoa hồng là 10% khi: CTV giới thiệu khách mua hàng của Công ty và trực tiếp tư vấn, chốt đơn hàng. Khách mua hàng được áp dụng chính sách mua theo số lượng.
 • Tỷ lệ hoa hồng là 12% khi: CTV giới thiệu khách mua hàng của Công ty và ký Hợp đồng trở thành Đại lý hay Nhà phân phối sản phẩm của Công ty. Chiết khấu hoa hồng một lần là 12% của đơn hàng đầu tiên của Đại lý.

Ghi chú: Khách hàng do CTV giới thiệu sẽ được theo dõi trong suốt quá trình hợp tác, nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng tiếp theo (liên hệ qua CTV hoặc trực tiếp công ty) thì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng tương ứng vẫn được thanh toán cho CTV.

III. QUYỀN LỢI CỦA CỘNG TÁC VIÊN

 • CTV không mất tiền đầu tư ban đầu, sản phẩm sẽ được gửi từ tổng công ty sau khi CTV or khách đặt hàng trực tiếp từ phí công ty;
 • Được sử dụng hồ sơ công ty cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;
 • Được hỗ trợ kiến thức bán hàng, kiến thức về sản phẩm. Được cung cấp tài liệu, Catalog sản phẩm, kĩ thuật, giải pháp,….để phục vụ cho công tác bán hàng;
 • Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan;
 • Được hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV. CTI sẽ hỗ trợ đảm nhận và xử lý;
 • Nhận hoa hồng 10% dù chỉ 1 đơn hàng;

IV. NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

 • Chủ động quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng;
 • Sử dụng đúng những thông tin mà công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai với chủ trương công ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung  cấp;
 • Nghiêm cấm cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa của Công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Công ty.
 • Không được nhận bất kỳ khoản tiền nào của Khách hàng trong quá trình làm CTV kể cả các khoản tiền đặt cọc, các khoản phí (nếu có)….
 • Trong thời gian làm CTV của CTI Việt Nam, CTV không được giới thiệu khách hàng mới hoặc lôi kéo khách hàng hiện hữu của công ty cho một công ty cùng ngành khác

V. QUY ĐỊNH DỪNG HỢP TÁC

 • Khi CTV vi phạm các điều khoản của chính sách này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi và hình ảnh của Công ty hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.
 • Khi CTV không có doanh thu trong 06 tháng liên tiếp.
 • Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia chương trình CTV của CTI Việt NaM
 • Khi CTI Việt Nam quyết định ngừng toàn bộ chương trình CTV.

Khi chấm dứt quyền CTV, CTI Việt Nam có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại chưa được thanh toán cho CTV. Mọi quyền lợi khác của CTV sẽ được CTI thu hồi.

* Các chính sách liên quan tới việc kinh doanh sản phẩm và dịch vụ, bao gồm:

 • Chính sách bảo mật thông tin
 • Chính sách bảo hành, giao hàng, đổi trả sản phẩm và hoàn tiền

English Below:

REGULATIONS AND POLICIES FOR COLLABORATORS (CTV)

I. REGULATIONS

1. Members participating in sales must be Vietnamese nationals, aged 20 or older, and possess full civil capacity.
2. Use the company's provided images and content strictly for business purposes.
3. CTVs are only allowed to sell products in the Technical Services field.
4. Maintain a polite attitude towards customers to uphold the image and brand of Lam Son Company.
5. CTVs must provide all customer information to the company's central management.
6. CTVs must sell products at the prices set by the company.

II. COMMISSION CALCULATION METHOD ON SALES REVENUE

A. Commission Calculation Method

Sales commission (as per the specified %) = Total order value - Promotional discounts - Trade discounts (actual order value paid by the customer) - Shipping costs (if any), excluding VAT and other fees payable by the customer.

**Note:** The product sale price does not include shipping fees; shipping fees or other charges are not included in the commission calculation for CTV sales.

B. Commission Rates

1. A 5% commission is given when: CTV introduces a customer to buy the company's products and requires sales staff support for consultation and contract signing (CTV only needs to provide the interested customer's phone number, and the sales staff will contact and close the deal).
2. A 10% commission is given when: CTV introduces a customer to buy the company's products and directly consults and closes the order. Customers are subject to bulk purchase policies.
3. A 12% commission is given when: CTV introduces a customer who signs a contract to become an agent or distributor of the company's products. A one-time commission of 12% is given on the agent's first order.

**Note:** Customers introduced by CTVs will be tracked throughout the collaboration period. If the customer places subsequent orders (through the CTV or directly with the company), the corresponding commission rate will still be paid to the CTV.

III. BENEFITS OF COLLABORATORS

1. CTVs do not need to invest any initial capital; products will be shipped from the main company after CTVs or customers place orders directly with the company.
2. Access to company profiles and related documents for marketing and promotion to potential markets and customers.
3. Support with sales knowledge and product information. Provision of materials, product catalogs, technical information, solutions, etc., to aid in sales.
4. Information on prices, products, policies, and promotional programs will be provided.
5. Support in consultation and negotiation upon request. For customer demands beyond the CTV's handling capacity, the company will support and manage.
6. Receive a 10% commission on even a single order.

IV. OBLIGATIONS OF COLLABORATORS

1. Actively promote the brand, market products, and seek and exploit potential customer sources.
2. Use only the information provided by the company for customer consultations. Do not provide incorrect advice contrary to the company’s policies, or make any promises beyond capabilities or not related to the company's products and services.
3. CTVs are prohibited from misusing the company’s name for illegal activities or actions that could harm the company’s reputation and brand.
4. Do not accept any payment from customers during the CTV process, including deposits or fees (if any).
5. During their time as a CTV for CTI Vietnam, CTVs must not introduce new customers or solicit existing customers for any competing companies in the same industry.

V. TERMINATION OF COOPERATION

1. When a CTV violates the terms of this policy, affecting customer rights, company rights, or image, or repeatedly violates, does not cooperate with the company despite reminders, and fails to rectify the situation.
2. When a CTV has no sales revenue for six consecutive months.
3. When a CTV voluntarily requests to withdraw from the CTI Vietnam CTV program.
4. When CTI Vietnam decides to terminate the entire CTV program.
5. Upon termination of CTV rights, CTI Vietnam is responsible for settling any outstanding dues to the CTV. All other CTV benefits will be reclaimed by CTI.

*Policies related to product and service business include:*

- Information Privacy Policy
- Warranty, Delivery, Product Return, and Refund Policy

 

 
hotline
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỶ THUẬT LAM SƠN
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn