Model PBK989

Thương hiệu: Mettler Toledo
Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Model PBK989-A3

Material No.: 22201130

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-A3

Công suất tối đa 3 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 345 mm x 135 mm x 275 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,005 g
Độ đọc 0,005 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 0,1 g
Độ lặp lại, thông thường 0,005 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 0,1 g
0,2 g
0,5 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-A6

Material No.: 22201131

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-A6

Công suất tối đa 6 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 345 mm x 135 mm x 275 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,005 g
Độ đọc 0,01 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 0,2 g
Độ lặp lại, thông thường 0,005 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 0,2 g
0,5 g
1 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-AB15

Material No.: 22201132

 

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-AB15

Công suất tối đa 15 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 350 mm x 132 mm x 280 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,02 g
Độ đọc 0,02 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 0,5 g
Độ lặp lại, thông thường 0,02 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 0,5 g
1 g
2 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-AB30

Material No.: 22201133

 

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-AB30

Công suất tối đa 30 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 350 mm x 132 mm x 280 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,02 g
Độ đọc 0,05 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 1 g
Độ lặp lại, thông thường 0,02 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 1 g
2 g
5 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-B60

Material No.: 22201135

 

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-B60

Công suất tối đa 60 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 500 mm x 127 mm x 400 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,1 g
Độ đọc 0,1 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 5 g
Độ lặp lại, thông thường 0,1 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 2 g
5 g
10 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-B120

Material No.: 22201136

 

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-B120

Công suất tối đa 120 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 500 mm x 127 mm x 400 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,3 g
Độ đọc 0,2 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 10 g
Độ lặp lại, thông thường 0,3 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 5 g
10 g
20 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-CC150

Material No.: 22201137

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-CC150

Công suất tối đa 150 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 800 mm x 130 mm x 600 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,2 g
Độ đọc 0,2 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 10 g
Độ lặp lại, thông thường 0,2 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 5 g
10 g
20 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Model PBK989-CC300

Material No.: 22201138

 

 

 

 

 

Các thông số - Model PBK989-CC300

Công suất tối đa 300 kg
Dạng bệ cân Bệ cân bàn
Vật liệu Thép không gỉ V2A (AISI 304)
Chỉ số Bảo vệ IP66
IP68
Giao diện cân IDNet
SICSpro
Kích cỡ Bệ cân 800 mm x 130 mm x 600 mm
Phê duyệt khu vực Nguy hiểm Optional
IECEX Gb/Db or Gc/Dc
ATEX Cat. 2GD or Cat. 3GD
FM Class I, II, III/Div 1 or Div 27
các chứng nhận địa phương khác
Độ lặp lại (sd) 0,4 g
Độ đọc 0,5 g
Độ đọc (Được chứng nhận) 20 g
Độ lặp lại, thông thường 0,4 g
Giá Trị Độ Chia Kiểm (Được chứng nhận) Mặc Định 10 g
20 g
50 g
Môi trường ẩm ướt & rất ẩm ướt (>/=IP66)
Tiêu chuẩn pháp lý thương mại NTEP
OIML
Khu vực nguy hiểm Khu vực không nguy hiểm
Vùng 1/21
Khu 2/22
Phân khu 2
Phân khu 1
Thiết kế Hợp vệ sinh

Tài liệu

PBK BrochurePBK9-Series Brochure

PBK9 Bench PlatformsPBK9-Series Datasheet

APW Datasheet PBK9 Series PBK9-Series-APW Datasheet

Datasheet ConBlock-XConBlock-X Datasheet

ConBlock DatasheetConBlock Datasheet

Smart Weighing PlatterSmart Weighing Platter

 

hotline
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỶ THUẬT LAM SƠN
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn